Посети този уикенд:

Парк 'Сините камъни'

Парк "Сините камъни"

Паркът е обявен на 28 ноември 1980 г. с цел опазването на специфичните екосистеми, както и на красивата природа. Птиците са едно от най-значимите притежания на природния парк. Те представляват...
Крепост Червен

Крепост Червен

Поради естествената защитеност на местността от три страни с високи и стръмни скали, първоначално там се заселват траките. Още през ранновизантийския период крепостта в Червен е разрушена...
Татул

Татул

Светилището над Татул е съществувало от около ХV-ХIV в. пр. Хр. и без прекъсване е функционирало до началото на V в. след Хр., когато е прието християнството. Плахите хипотези казват, че вероятно...

Нашите предложения за разходка


Гласувай за Топ 20

Избери най-красивите места в България

Златоград   

Мелник   

Петрова нива