Най-посещавано

Крепост Овеч

Крепост Овеч

Исторически забележителности
Крепостта е издигната първоначално само като отбранително съоръжение, но бързо се превърнала в относително голямо селище. В различните периоди, тя е населявана от траки, римляни, византийци, евреи. Превземана е от рицари, турци, руски войски. По време на Второто българско...Исторически забележителности

Еленска базилика

Еленска базилика

Исторически забележителности
Еленската базилика „Свети Илия“ е раннохристиянски храм, датиран към края на V — началото на VI в. Преустройван е в средата на VI в., когато към първоначално безкуполната базилика е пристроен купол: рядко срещано в историята архитектурно решение. Другата рядкост, с...
Крепост Меджиди табия

Крепост Меджиди табия

Исторически забележителности
Крепостта се намира южно от Силистра и е най- запазеният от шестте укрепителни пункта на фортификационната турска система, изиграла важна роля в руско- турските войни от 1853-1856 г. и 1877-1878 г. Изградена е през периода 1841-1853 г. от принудително събрани 300 българи. През 1847 г. е...
Шуменска крепост

Шуменска крепост

Исторически забележителности
Шуменската крепост се намира на плато на около 2 км от град Шумен. Местността е била обитавана още през  XII в. пр.н.е., когато траките издигат и крепостен зид. През I в. крепостта става римско владение и се превръща в добре уредено малко градче. През ранното и късно...
Античен театър Пловдив

Античен театър Пловдив

Исторически забележителности
Античният театър в Пловдив е разположен между двата хълма Джамбаз и Таксим в града. Поради добрата акустика, която се дължи на специфичната архитектура на театъра, той и до днес се използва за концерти и други обществени прояви, като побира около 500 зрители. Античният...
Крепост Урвич

Крепост Урвич

Исторически забележителности
Крепостта Урвич е позната и като късноримска и византийска крепост Ескумане, т.е. крепост на Ескус (на р.Искър). През 789-809г. прабългарите превземат крепостта. Основна роля в укрепването й има и цар Самуил. През годините на турските нашествия, в края на XIV в., Урвич оказва...