Най-посещавано

Чудните скали

Чудните скали

Пещери и скални феномени
Разположени на десния бряг на река Луда Камчия близо до село Аспарухово, "Чудните скали" са наистина много красива и впечатляваща скална композиция. Имат форми на островърхи, високи конуси и пирамиди. Погледнати отдалече приличат на полуразрушен древен замък. От...Пещери и скални феномени

Божият мост

Божият мост

Пещери и скални феномени
Божият мост е красив карстов феномен, представляващ скален мост с височина 20 м и ширина 25 м. Дебелината на свода е от 9 до 12 м. По остта на речното корито той е дълъг 125 метра. Не можейки да си обясни образуването му, местното население, започнало да мисли, че има намеса на...
Пещера 'Дяволското гърло'

Пещера "Дяволското гърло"

Пещери и скални феномени
Дяволското гърло е пропастна пещера, която е формирана в следствие пропадането на земните пластове. Пещерата е разположена на 1,5 км северно от село Триград в Триградското ждрело в Родопите. Основната ѝ част е заета от голяма зала, в която се намира най-високият подземен...
Трънско ждрело

Трънско ждрело

Пещери и скални феномени
Намира се на 4 км по асфалтов път, североизточно от град Трън по поречието на р. Ерма. Представлява тесен скален пролом между стръмни, отвесни скатове, високи до 12 м. В най-тясната част /на нивото на водата/ ждрелото е широко около 10 и дълго стотина метра. Водата образува...
Деветашка пещера

Деветашка пещера

Пещери и скални феномени
Деветашката пещера е една от най-големите пещери в България. Общата ѝ дължина е 2 442 м, общата ѝ площ е 20 400 кв.м, височина - 60 м. Разположена е на около 15 км. северо-източно от Ловеч, близо до село Деветаки. Пещерата е открита през 1921 г. В нея са направени открития на някои от...
Пещера 'Ухловица'

Пещера "Ухловица"

Пещери и скални феномени
Пещера Ухловица е една от най-старите пещери в региона, с много красиви дендритни образувания, приличащи на морски корали. Пещерата завършва със 7 невероятно красиви езера, които рано на пролет се пълнят с вода. Прочута е с много скални водопади и интересни пещерни...